मिली बस्ने मिली बाच्ने,हामि नै त हो
तिम्लाई मलाई मिलाउने,भगवान हूदैन्।।

हून सक्छ वाक युद्द,अधिकारका लागी
लोकतन्त्रमा बन्दूक कैले,प्रधान हूदैन्।।

हून्छन धेरै आन्दोलन र,भए धेरै युद्दहरू
देश हाक्ने जनता बाच्ने,अभियान हूदैन।।

बूझेहून्छ साचै अब,देश हाक्नेहरूले
पटक पटक गल्तिहरू,अञ्जान हूदैन।।

झापा।